Hàng khuyến mãi Hang khuyen mai hang thanh ly hàng thanh lý

Chợ24H

Từ khóa hot: Thời trang Hàng khuyến mãi Hàng thanh lý iPhone Samsung   |  
Tìm nâng cao

Hướng dẫn đăng ký gói khuyến mãi gọi Mobifone nhanh nhất [Copy địa chỉ]

simdep575 Rank: 3Rank: 3

Thời gian đăng: 12/10/2017 14:02:03 |Hiện toàn tin
Cách kiểm tra các gói cước khuyến mãi trên sim Mobifone

Các gói khuyến mãi gọi Mobifone hiện nay được triển khai rất nhiều gói khác nhau bao gồm cả gói ngày, tháng, chu kỳ dài. Tuy nhiên, không phải gói cước nào khách hàng cũng đăng ký được vì Mobifone quy định, mỗi thuê bao có gói khuyến mãi khác nhau.

Xem thêm:  http://www.simsodepviet.com.vn/

Hướng dẫn đăng ký gói khuyến mãi gọi Mobifone nhanh nhất


>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0938 886000          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797913          Giá:        6,000,000
0938 886168          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797914          Giá:        6,000,000
0938 886333          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797915          Giá:        6,000,000
0938 888179          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797917          Giá:        6,000,000
0938 888586          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797918          Giá:        6,000,000
0938 888812          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797920          Giá:        6,000,000
0938 888857          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797921          Giá:        6,000,000
0938 888860          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797924          Giá:        6,000,000
0938 888861          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797925          Giá:        6,000,000
0938 888862          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797927          Giá:        6,000,000
0938 888864          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797928          Giá:        6,000,000
0938 888867          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797930          Giá:        6,000,000
0938 888875          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797931          Giá:        6,000,000
0938 888876          Giá:        13,800,000          < - >        0938 797994          Giá:        6,000,000
0938 951999          Giá:        13,800,000          < - >        0938 801988          Giá:        6,000,000
0938.32.1234          Giá:        13,800,000          < - >        0938 803579          Giá:        6,000,000
0938.43.1234          Giá:        13,800,000          < - >        0938 805568          Giá:        6,000,000
0938.46.1234          Giá:        13,800,000          < - >        0938 807456          Giá:        6,000,000
0938.47.1234          Giá:        13,800,000          < - >        0938 808878          Giá:        6,000,000
0938.55.44.66          Giá:        13,800,000          < - >        0938 808968          Giá:        6,000,000
0938.55.44.99          Giá:        13,800,000          < - >        0938 809090          Giá:        6,000,000
0938.56.1234          Giá:        13,800,000          < - >        0938 861998          Giá:        6,000,000
0938.56.2345          Giá:        13,800,000          < - >        0938 862277          Giá:        6,000,000
0938.57.1234          Giá:        13,800,000          < - >        0938 865599          Giá:        6,000,000
0938.57.2345          Giá:        13,800,000          < - >        0938 872288          Giá:        6,000,000
0938.57.4567          Giá:        13,800,000          < - >        0938 887070          Giá:        6,000,000
0938.69.4567          Giá:        13,800,000          < - >        0938 888095          Giá:        6,000,000
0938.81.1234          Giá:        13,800,000          < - >        0938 888144          Giá:        6,000,000
0939 051888          Giá:        13,800,000          < - >        0938 888148          Giá:        6,000,000
0939 222211          Giá:        13,800,000          < - >        0938 888233          Giá:        6,000,000
0939 222220          Giá:        13,800,000          < - >        0938 888308          Giá:        6,000,000
0939 222244          Giá:        13,800,000          < - >        0938 888311          Giá:        6,000,000
0939 222293          Giá:        13,800,000          < - >        0938 888322          Giá:        6,000,000
0939.05.1234          Giá:        13,800,000          < - >        0938 888335          Giá:        6,000,000
0932 555500          Giá:        13,686,000          < - >        0938 888343          Giá:        6,000,000
0932 555515          Giá:        13,686,000          < - >        0938 888355          Giá:        6,000,000
0933 333958          Giá:        13,686,000          < - >        0938 888358          Giá:        6,000,000
0931.87.89.89          Giá:        13,600,000          < - >        0938 888359          Giá:        6,000,000
0898.568.868          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888375          Giá:        6,000,000
0901 593888          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888376          Giá:        6,000,000
0901.98.9988          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888400          Giá:        6,000,000
0901.98.9988          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888411          Giá:        6,000,000
0902 169988          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888433          Giá:        6,000,000
0902 753888          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888447          Giá:        6,000,000
0905 942942          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888455          Giá:        6,000,000
0931 935999          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888466          Giá:        6,000,000
0931.07.0000          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888478          Giá:        6,000,000
0931.962.999          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888500          Giá:        6,000,000
0932 266111          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888511          Giá:        6,000,000
0932.79.2999          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888556          Giá:        6,000,000
0934 400099          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888575          Giá:        6,000,000
0934 777776          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888658          Giá:        6,000,000
0935 510510          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888684          Giá:        6,000,000
0936 660011          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888690          Giá:        6,000,000
0938.566.555          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888711          Giá:        6,000,000
0938.646.646          Giá:        13,500,000          < - >        0938 888733          Giá:        6,000,000
0901 272888          Giá:        13,400,000          < - >        0938 888920          Giá:        6,000,000
0932 523252          Giá:        13,300,000          < - >        0938 888921          Giá:        6,000,000
0938 543999          Giá:        13,250,000          < - >        0938 888922          Giá:        6,000,000
0901 366388          Giá:        13,200,000          < - >        0938 888923          Giá:        6,000,000
0931 202999          Giá:        13,200,000          < - >        0938 888924          Giá:        6,000,000
0931 210000          Giá:        13,200,000          < - >        0938 888925          Giá:        6,000,000
0931.25.4444          Giá:        13,200,000          < - >        0938 888928          Giá:        6,000,000
0931.55.3456          Giá:        13,200,000          < - >        0938 888949          Giá:        6,000,000
0931.55.4567          Giá:        13,200,000          < - >        0938 888975          Giá:        6,000,000
0898 022888          Giá:        13,000,000          < - >        0938 893377          Giá:        6,000,000
0898 033888          Giá:        13,000,000          < - >        0938 896677          Giá:        6,000,000
0898 055888          Giá:        13,000,000          < - >        0938 909393          Giá:        6,000,000
0898 656656          Giá:        13,000,000          < - >        0938 909929          Giá:        6,000,000
0898 662662          Giá:        13,000,000          < - >        0938 919292          Giá:        6,000,000
0898 663663          Giá:        13,000,000          < - >        0938 922225          Giá:        6,000,000
0898 667667          Giá:        13,000,000          < - >        0938 944488          Giá:        6,000,000
0898 676676          Giá:        13,000,000          < - >        0938 953399          Giá:        6,000,000
0898 677677          Giá:        13,000,000          < - >        0938 955552          Giá:        6,000,000
0898 688788          Giá:        13,000,000          < - >        0938 966633          Giá:        6,000,000
0898 847888          Giá:        13,000,000          < - >        0938 966664          Giá:        6,000,000
0898 887779          Giá:        13,000,000          < - >        0938 966977          Giá:        6,000,000
0898 897779          Giá:        13,000,000          < - >        0938 986677          Giá:        6,000,000
0898 899669          Giá:        13,000,000          < - >        0938.02.89.89          Giá:        6,000,000
0898.60.66.88          Giá:        13,000,000          < - >        0938.21.8868          Giá:        6,000,000
0898.6666.39          Giá:        13,000,000          < - >        0938.23.33.43          Giá:        6,000,000
08989.00.888          Giá:        13,000,000          < - >        0938.2345.89          Giá:        6,000,000
0899 995757          Giá:        13,000,000          < - >        0938.31.31.68          Giá:        6,000,000
0899 996799          Giá:        13,000,000          < - >        0938.31.36.39          Giá:        6,000,000
0899 997887          Giá:        13,000,000          < - >        0938.3999.68          Giá:        6,000,000
0899 999566          Giá:        13,000,000          < - >        0938.68.5777          Giá:        6,000,000
09.01.05.8999          Giá:        13,000,000          < - >        0938.70.6886          Giá:        6,000,000
09.32.82.0000          Giá:        13,000,000          < - >        0938.79.39.52          Giá:        6,000,000
09.39.68.1999          Giá:        13,000,000          < - >        0938.79.90.79          Giá:        6,000,000
090.139.39.78          Giá:        13,000,000          < - >        0938.90.96.99          Giá:        6,000,000
0901 014567          Giá:        13,000,000          < - >        0939 142888          Giá:        6,000,000
0901 027999          Giá:        13,000,000          < - >        0939 222230          Giá:        6,000,000
0901 087087          Giá:        13,000,000          < - >        0939 222248          Giá:        6,000,000
0901 357090          Giá:        13,000,000          < - >        0939 222260          Giá:        6,000,000
0901 368090          Giá:        13,000,000          < - >        0939 222291          Giá:        6,000,000
0901 368091          Giá:        13,000,000          < - >        0939 222295          Giá:        6,000,000
0901 368139          Giá:        13,000,000          < - >        0939 222297          Giá:        6,000,000
0901 368179          Giá:        13,000,000          < - >        0939 222298          Giá:        6,000,000
0901 381668          Giá:        13,000,000          < - >        0939 258268          Giá:        6,000,000
0901 390168          Giá:        13,000,000          < - >        0939 402888          Giá:        6,000,000

>>> Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp  từ 200 đến 500k
https://www.youtube.com/watch?v=f4gQ-pxiWfY

Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp  từ 200 đến 500k


Nhiều khách hàng thắc mắc tại sao mình không được đăng ký gọi Mobifone? Làm sao biết được gói khuyến mãi gọi Mobifone nào được đăng ký?. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn biết được nguyên nhân cũng như nắm được chi tiết những gói mình được sử dụng.

Khuyến mãi Mobifone về gọi thoại và sms sẽ giúp bạn thoải mái liên lạc mà không phải mất nhiều chi phí. Nếu bạn không nắm chi tiết các gói khuyến mãi mình được tham gia bạn sẽ bỏ lỡ ưu đãi mình nhận được trong khi người khác lại rất muốn nhận. Tham khảo ngay cú pháp kiểm tra gói khuyến mãi gọi mobifone được đăng ký và cài đặt ngay nhé.

Làm sao biết được gói khuyến mãi gọi Mobifone nào được đăng ký

Mobifone quy định mỗi thuê bao có chương trình khuyến mãi gọi khác nhau và do đó không phải gói cước nào đang được nhiều người dùng bạn cũng có thể đăng ký.
Để kiểm tra gói cước khuyến mãi gọi Mobifone được đăng ký, hãy soạn ngay:

KT DSKM gửi 999    ;(Cước gửi tin: 200đ/sms)

Sau khi gửi tin thành công, bạn sẽ nhận được SMS từ tổng đài Mobifone thông báo chi tiết các gói khuyến mãi gọi bạn được đăng ký.
Lưu ý cần nhớ khi kiểm tra khuyến mãi gọi Mobifone của thuê bao

Bản tin phản hồi sau khi gửi tin nhắn thành công sẽ nêu rõ thông tin của gói. Bạn chỉ được phép đăng ký những gói này, không thể đăng ký những gói khác.

Nếu gửi SMS thành công và hệ thống phản hồi bạn không có gói nào. Điều đó có nghĩa bạn chưa được tham gia đăng ký các gói khuyến mãi gọi Mobifone. Bạn có thể đăng ký 3G Mobifone để liên lạc online qua các ứng dụng tiết kiệm chi phí trong khi đợi những khuyến mãi khác trong thời gian đến.

Khách hàng có thể kiểm tra khuyến mãi gọi Mobifone mình được nhận nhiều lần trong ngày, không giới hạn.

Trên đây là hướng dẫn cách kiểm tra gói khuyến mãi gọi Mobifone bạn được đăng ký, hãy thao tác ngay kiểm tra và đăng ký sử dụng nhé. Các gói cước khuyến mãi Mobifone sẽ giúp bạn quản lý ngân sách điện thoại tốt hơn và an tâm liên lạc dài lâu.

Chúc các bạn kiểm tra gói khuyến mãi gọi Mobifone được nhận và thoải mái dùng!

Địa chỉ mua sim:575 giải phóng-hoàng mai-hà nội
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Nguồn:
http://www.simsodeptuquy.com/2017/07/goi-khuyen-mai-goi-mobifone.html

Bạn phải đăng nhập mới được đăng tin Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Quy chế|Chính sách|Chợ24H

GMT+7, 14/12/2018 03:16 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries .

© Copyright 2011-2018 iSoftco®, All rights reserved
Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ
Số ĐKKD: 0101763368 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2005, sửa đổi lần thứ 4 ngày 03/11/2011
Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com

Lên trên