• Tư vấn Thừa kế

    Tư Vấn Thừa KếThừa kế là một chế định dân sự  tổng hợpcác quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết chongười khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy địnhphạm vi, quyền nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của ngườithừa kế. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tàisản của mình cho người t...

Không có bạn bè

Khách thăm

Chưa ai ghé thăm gần đây

Buôn chuyện

Chưa tham gia Nhóm

Xem tất cả thông tin

    Chưa có tin tức

Không có blog

Để hoạt động bạn cần Đăng nhập | Đăng ký


Bảng tin chưa có thông tin

Chợ24H

GMT+7, 26/5/2019 08:25, Processed in 0.078000 second(s), 28 queries

© Copyright 2011-2019 Chợ24h®, All rights reserved
 (thanhbui0343)
URI:
Địa chỉ:
Tel: ; | E-Mail: thanhbui0343@gmail.com

Lên trên