• Phần mềm kế toán TONY thông dụng hiện nay

    Đánh giá phần mềm kế toán Việt NamTony Accounting là phần mềm kế toán cho phép doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Kho, TSCĐ, CCDC, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Cổ đông,Tổng hợp Theo dõi thu chi theo nhiều ngoại tệ khác nhau. Việc tổ chức quản lý tốt TSCĐ giúp cho doanh nghiệp khai thác tốt nguồn vốn của mình, đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn. Đ...

Không có bạn bè

Khách thăm

Chưa ai ghé thăm gần đây

Buôn chuyện

Chưa tham gia Nhóm

  • Giới tínhBí mật
  • Ngày sinh

Xem tất cả thông tin

    Chưa có tin tức

Không có blog

Để hoạt động bạn cần Đăng nhập | Đăng ký


Bảng tin chưa có thông tin

Chợ24H

GMT+7, 20/2/2019 02:43, Processed in 0.093600 second(s), 28 queries

© Copyright 2011-2019 Chợ24h®, All rights reserved
 (todaynewday20140909)
URI:
Địa chỉ:
Tel: ; | E-Mail: tra@tony.vn

Lên trên