Hàng khuyến mãi Hang khuyen mai hang thanh ly hàng thanh lý

Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục
Từ khóa hot: Thời trang Đồng hồ Thẩm mỹ Xây dựng Chăm sóc sức khỏe   |  
Tìm nâng cao

Khuyến mãi máy chiếu ViewSonic PA503SB [Copy địa chỉ]

Thời gian đăng: 3/10/2020 13:50:28


Chương trình khuyến mãi tháng 10.
(Áp dụng từ 3/10/2020 đến 31/10/2020)


Nhằm tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho Qúy Khách hàng, đặc biệt là các trường học trong giai đoạn khó khăn ảnh hưởng từ COVID.Thiên Long Phước trợ giá khuyến mãi máy chiếu [url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/viewsonic_pa503sb?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#ViewSonic_PA503SB[/url] - cường độ sáng 3,800, độ phân giải SVGA (800X600) pixcel.
5.jpgGiá 10,500,000 giảm còn 9,500,000 FULL VAT.


6.jpgKhuyến mãi máy chiếu [url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/viewsonic_pa503sb?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#ViewSonic_PA503SB[/url] - Máy chiếu lý tưởng dành cho trường học, đảm bảo tái tạo các chi tiết hình ảnh tốt nhất, tươi sáng nhất tại các phòng học với lượng ánh sáng cao.
may chiêu tlp.jpg

[url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/thi%C3%AAn_long_ph%C6%B0%E1%BB%9Bc?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#Thiên_Long_Phước[/url] cam kết luôn mang đến sự hài lòng cho Qúy Khách Hàng. Sự tin tưởng của Qúy Khách là hạnh phúc của chúng tôi.
[url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/thi%C3%AAn_long_ph%C6%B0%E1%BB%9Bc?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#Thiên_Long_Phước[/url]- SẢN PHẨM XỨNG TẦM - PHỤC VỤ TẬN TÂM.
LIÊN HỆ:
Hotline: 0966.7777.39 – 028.37.75.12.16 - 028.62.62.15.69
Địa chỉ: 52B Lâm Văn Bền, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.Hồ Chí Minh.
[url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/thi%C3%AAnlongph%C6%B0%E1%BB%9Bc?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#THIÊNLONGPHƯỚC[/url] [url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/tlp?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#TLP[/url]
[url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/l%E1%BA%AFp%C4%91%E1%BA%B7tcameranninh?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#LẮPĐẶTCAMERANNINH[/url] [url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/l%E1%BA%AFp%C4%91%E1%BA%B7tthic%C3%B4ngtr%E1%BB%8Dng%C3%B3i?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#LẮPĐẶTTHICÔNGTRỌNGÓI[/url]
[url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/l%E1%BA%AFp%C4%91%E1%BA%B7tm%C3%A1yv%C4%83nph%C3%B2ng?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#LẮPĐẶTMÁYVĂNPHÒNG[/url] [url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/l%E1%BA%AFp%C4%91%E1%BA%B7tnh%C3%A0th%C3%B4ngminh?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#LẮPĐẶTNHÀTHÔNGMINH[/url]
[url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/l%E1%BA%AFp%C4%91%E1%BA%B7tsmarthome?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#LẮPĐẶTSMARTHOME[/url] [url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/thic%C3%B4ngtr%E1%BB%8Dng%C3%B3i?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#THICÔNGTRỌNGÓI[/url]
[url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/l%E1%BA%AFp%C4%91%E1%BA%B7th%E1%BB%87th%E1%BB%91nggi%E1%BB%AFxeth%C3%B4ngminh?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#LẮPĐẶTHỆTHỐNGGIỮXETHÔNGMINH[/url]
[url=http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/hashtag/l%E1%BA%AFp_%C4%91%E1%BA%B7t_thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_%C3%A2m_thanh?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSxxh7M96Utpa2pp7YesDK2osCOLSUaix6tJAL6jeFPSSzqqpjQ3zY97Y_pPsF7ZUcMhKybJvzBYJ6LIKVhV09KlhdtYjqG_h1hjVYnv5KcQi9BghXXKctTiWRriVqAE0_XFHxiCCRPY_MMPWhedcdNre9YhcNbvASl7cSAsEnsQ&__tn__=*NK-R]#lắp_đặt_thiết_bị_âm_thanh[/url]


Đánh giá

Lưu trữ | Phiên bản Mobile | Quy chế | Chính sách | Chợ24h

GMT+7, 14/4/2024 19:32 , Processed in 0.171046 second(s), 136 queries .

© Copyright 2011-2024 ISOFT®, All rights reserved
Công ty CP Phần mềm Trí tuệ
Số ĐKKD: 0101763368 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2005, sửa đổi lần thứ 4 ngày 03/11/2011
Văn phòng: Tầng 9, Tòa Linh Anh, Số 47-49 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84) 2437 875018 | (84) 2437 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com

Lên trên